Skip to content

ul. Walerego Wróblewskiego 27B, 45-760 Opole

Koszty dostawy do innych krajów

POLSKA NAZWA ANGIELSKA NAZWA KOSZT DOSTAWY W PLN
(PACZKI DO 1 KG – 200 SZT.)
POLSKA NAZWA ANGIELSKA NAZWA KOSZT DOSTAWY W PLN
(PACZKI DO 1 KG – 200 SZT.)
Austria Austria 250
Belgia Belgium 250
Bułgaria Bulgaria 250
Chorwacja Croatia 250
Cypr Cyprus 250
Czechy Czech Republic 200
Dania Denmark 250
Estonia Estonia 250
Finlandia Finland 250
Francja France 250
Grecja Greece 250
Hiszpania Spain 250
Irlandia Ireland 250
Litwa Lithuania 250
Luksemburg Luxemburg 250
Łotwa Latvia 250
Malta Malta 250
Holandia Netherlands 250
Niemcy Germany 200
Polska Poland 20
Portugalia Portugal 250
Rumunia Romania 250
Słowacja Slovakia 200
Słowenia Slovenia 250
Szwecja Sweden 250
Węgry Hungary 250
Wielka Brytania United Kingdom 250
Włochy Italy 250
0

Twój Koszyk