Biologia larw

Biologia larw

LARWY LUCILIA SERICATA – BIOLOGIA

Larwy Lucilia sericata są nekrofagami, czyli organizmami odżywiającymi się tylko tkanką martwą, bez naruszenia żywych komórek. Korzystny wpływ larw polega na oczyszczeniu rany z martwej tkanki, usunięciu z niej bakterii oraz wspomaganiu w rozwoju ziarniny. Larwy trawią pozaustrojowo (enzymatycznie) martwe tkanki i drobnoustroje, a następnie połykają je.
Enzymy wydzielane przez larwę należą do grupy kolagenaz i enzymów działających jak trypsyna i chymotrypsyna. Mechanizm wspomagania przez larwy procesu gojenia ran nie jest znany. Efekt ten przypisywano obecnej w wydzielinie larw allantoinie. Larwy zmieniają odczyn w ranie w kierunku zasadowym – produkują amoniak, dwuwęglan amonu, wapń i węglan wapnia, co przyczynia się do śmierci bakterii i wspomaga ziarninowanie.